About

دوستان گرامی ، در دنیای بی درو پیکر امروزی افرادی هستند که در لباس انساندوستی مشغول کلاهبرداری و اختلاس از همنوعان خود میباشند. این وبلاگ علاوه بر وظیفه آگاه سازی شما از ترفندهای این سوداگران در راستای مسئولیت افشای این عناصر پلید اطلاعات شما دوستان را نیز منتشر میکند . لذا شما میتوانید اطلاعات خویش را اعم از صمعی ـ بصری یا هر گونه موارد دیگر در قسمت نظریات ارسال دارید

Wednesday, April 28, 2010

KOLAHBARDAR 2008

...